Ποτηριέρες τοίχου με συρόμενες ανοξείδωτες πόρτες ή συρόμενα κρύσταλλα. 

ΠΡΟΪOΝΤΑ